Installasjoner av eksterne og interne tekniske systemer

Ulava utfører  alle typer arbeider for utendørs VA/VVS-anlegg  (vann, avløp og overvann).

I våre aktiviteter innen denne sektoren leverer vi høy kvalitet med sertifiserte materialer og produkter.

Vi har nært samarbeid med sentrale leverandører, noe som gjør oss i stand til å utføre arbeidene til lav kostnad..