Hantering av kulturarv

UAB „Ulava“ bidrar till  kulturarvet – till bevarande av etniskt, historiskt, estetiskt och vetenskapligt viktiga kulturvärden som har övertagits av flera generationer.

Företagets kvalifikation bevisas av certifikaten nödvändiga för sådant arbete och professionalitet – av våra utförda projekt.