Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to visit our website you agree with our privacy policy.
Read more

Kulturminneforvaltning og rehabilitering

Ulava gjennomfører bevaring og oppsussing av eldre arkitektur- og kulturarv som er viktig av etniske, historiske, estetiske eller vitenskapelige årsaker.

Ulava innehar alle nødvendige sertifikater, med høyt kvalifisert personell.

Våre mange suksessfylte oppdrag innen denne sektoren taler for seg selv.