Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to visit our website you agree with our privacy policy.
Read more

Om oss

 

Konstant søken etter nye ideer, opplæring av ansatte, samt sterke relasjoner med langsiktige partnere og leverandører har bidratt til at Ulava  i dag er en av markedets mest solide bygningsentreprenører med kapasitet til å gjennomføre selv de mest omfattende og krevende entreprenøroppdrag . Selskapet ble etablert 22. februar 1994, og har siden gjennomført en svært lang rekke oppdrag som totalentreprenør, innen veibygging og reparasjon, VVS-nettverk, skogplanting, samt kulturminneforvaltning.

Målsetting

Å arbeide mest mulig perfekt, og overholde alle tidsfrister til punkt og prikke for derved på beste måte å imøtekomme behovene til våre kunder. Derfor legges det stor vekt på tett samspill, styrking av gjensidig samarbeid med leverandører og partnere, samt bruk av moderne teknologi og innovative løsninger i alle faser av byggeprosessen. Alle disse faktorene og et profesjonelt team av fagfolk, den viktigste verdien i selskapet, gjør oss i stand til å arbeide raskt og økonomisk for å oppnå optimale resultater.

Vår visjon

Å være en pålitelig og dynamisk partner for kunder som ønsker seg topp resultater for sine byggeprosjekter, VVS-nettverk eller generelle entreprenørtjenester – både i det litauiske og det skandinaviske markedet.

Klienter Anmeldelser