Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to visit our website you agree with our privacy policy.
Read more

Allmänna tjänster inom konstruktion, reparation och dekorering av byggnader

I UAB „Ulava“ arbetspolitik ägnas speciell uppmärksamhet för närvarande åt konstruktion av bostadshus, reparation av enskilda byggnader och inre dekoration.

Dessa tjänster organiseras av erfarna, certifierade byggledare och alla arbeten utförs av professionella arbetare.

Ett innovativt tillvägagångssätt och moderna ingenjörslösningar hjälper att möta olika kunders förväntningar.