Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to visit our website you agree with our privacy policy.
Read more

Konstruktion och reparation av vägar

Mer än tio års erfarenhet inom konstruktion och reparation av vägar har hjälpt UAB „Ulava“ att förtjäna beställares förtroende. 

Grunden för vår konkurrensfördel är kontinuerliga investeringar i uppgradering och modernisering av teknisk utrustning.

En stor avdelning av erfaren personal som leds av kvalificerade specialister inom konstruktion av vägar gör det möjligt för företaget att snabbt genomföra de mest komplexa och stora projekt.