Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to visit our website you agree with our privacy policy.
Read more

Om oss

 

Den ständiga strävan efter nya idéer och utbildning av anställda samt starka relationer med långsiktiga partners och leverantörer har hjälpt UAB „Ulava“ att bli en av de starkaste byggorganisationer med kapacitet att erbjuda kvalitativa och omfattande byggtjänster. Bolaget grundades den 22 februar 1994 och har idag stor erfarenhet inom huvudentreprenad, allmänna byggarbeten, konstruktion och reparation av vägar, ingenjörsnätverk, växtplantering och hantering av kulturarv.

Uppdrag

Att utföra arbetet felfritt, i tid och kvalitativt samt att tillgodose beställarnas förväntningar och kundernas behov. Därför ägnas det stor uppmärksamhet åt ömsesidigt samarbete, förstärkning av relationer med leverantörer och partners, moderna byggteknologier och tillämpning av innovativa lösningar i varje fas av byggprocessen. Alla dessa faktorer och företagets viktigaste värde – en sammanhållen grupp av specialister – gör att vi kan arbeta snabbt och ekonomiskt samt att uppnå det optimala resultatet.

Vår vision

Att vara en pålitlig och dynamisk samarbetspartner genom att tillhandahålla speciella tjänster inom konstruktion, kommunikation, ingenjörsnätverk och allmänna byggarbeten på litauiska och skandinaviska marknader.

kunder Recensioner